Overslaan en naar de inhoud gaan

Groene stroom

100% groene stroom

Gewaarborgd door het Europees traceerbaarheidssysteem

Wat is
groene stroom?

 

Honderd procent groene stroom is
hernieuwbaar, en dus onuitputtelijk. We
gebruiken de stroom vandaag en kunnen
dat ook morgen nog doen, in tegenstelling
tot aardolie of steenkool, die onvermijdelijk
uitgeput raken. Groene stroom wordt
geproduceerd uit duurzame
energiebronnen, zoals waterkracht, zonne-
energie, geothermische energie en
biomassa. Dat zijn allemaal natuurlijke en
onuitputtelijke bronnen. Voor de werking
van het elektriciteitsnet maken groene en
gewone elektriciteit geen enkel verschil,
maar hun impact op het milieu is wel
anders.

Afbeelding
Pourquoi nous favorisons l'énergie solaire, éolienne, hydraulique, biomasse, … Ontdek de voordelen van duurzame energie zoals zonneenergie, biomassa, waterenergie, windenergie...

Waarom voor
groene energie kiezen?

Dankzij onze groene stroom dragen Lampiris-klanten
bij tot een aanzienlijke vermindering van de CO2-
uitstoot. Zo hebben we samen een positieve impact op
het milieu. Door voor groene energie te kiezen kun je je
ecologische voetafdruk verkleinen.

Gegarandeerd
100% groene stroom

Je mag op ons vertrouwen dat we in alle transparantie voldoen aan
de vereisten voor groene energie. Wanneer groene stroom het
distributienet ingaat, is hij niet langer te onderscheiden van
elektriciteit geproduceerd via andere methoden. Daarom werd een
Europees traceerbaarheidssysteem ingevoerd, dat wordt
gecontroleerd door de regionale regulatoren. Dat zijn de garanties
van oorsprong. Deze garanties verzekeren een strikte follow-up
van de elektriciteit (van de producent tot bij je thuis) en garanderen
het hernieuwbare karakter van elke geproduceerde MWh
elektriciteit.

 

Concreet

 

1.  Een producent van windenergie produceert 4000 MWh elektriciteit en injecteert die in het netwerk. Hij ontvangt hiervoor 4000 garanties van oorsprong, die de groene oorsprong van de stroom zwart-op-wit garanderen. Wanneer de elektriciteit via het net wordt verspreid, kan de oorsprong ervan niet meer worden achterhaald, maar je leverancier van groene energie heeft van de regulator een bewijs ontvangen dat die 4000 groene MWh’s wel degelijk groen zijn geproduceerd en ter beschikking gesteld van de consument.

 

2.  Lampiris koopt de 4000 garanties van oorsprong, als bewijs van de levering van groene stroom aan zijn klanten, die uitsluitend voor hen is bestemd.

 

3.  Lampiris staat voor 100% groene stroom en koopt dus evenveel garanties van oorsprong als het aantal MWh dat het aan zijn klanten verkoopt.

Wanneer de elektriciteit via het net wordt verspreid, kan de oorsprong ervan niet meer worden achterhaald, maar je leverancier van groene energie heeft van de regulator een bewijs ontvangen dat die 4000 groene MWh's wel degelijk groen zijn geproduceerd en ter beschikking gesteld van de consument. Het systeem is ingewikkeld, maar biedt wel het voordeel dat alle elektriciteit die als groen is erkend, ook gegarandeerd overeenkomt met een werkelijke productie van groene stroom.

Fuel mix
Lampiris België

Fuel Mix Lampiris België – Goedgekeurd op basis van de gegevens van de regionale regulatoren Brugel, Cwape en VREG.

 

Afbeelding
fuel mix NL brandstof energie mix
Afbeelding
Energy_chart

 

Wij willen energie voor iedereen bereikbaar maken

Meer weten