Professioneel

Voordelen voor uw onderneming

Groen

 • Ons ecologisch engagement
 • Onze 1300 lokale producenten van hernieuwbare energie
 • Een positieve milieu-impact

Belgisch

 • Bedrijf op mensenmaat
 • Lokale energieproductie
 • 100% Belgisch en 100% onafhankelijk
 • Levering in heel België

Minder duur

 • De goedkopere groene elektriciteit
 • Een heldere facturatie
 • Elektriciteit + gas = zeer scherpe prijzen

Sympathiek

 • Speciale voorwaarden voor uw werknemers
 • Vermindering op de energieprijs
 • Korting op het abonnement

 

25,000 companies have chosen Lampiris Pro

 • Vlotte en zeer vriendelijke klantendienst. Ook de wachttijd aan de telefoon is zeer kort, wat als arts mooi meegenomen is.

  Olivia Vandeput
  Dokterspraktijk

  Ik ben heel tevreden over de klantenservice van Lampiris. Als je de prijs-kwaliteitverhouding bekijkt, vind ik Lampiris de beste energieleverancier!

  Jurgen Peeters
  IDP Interieurdesign

  De service voor de klanten is ideaal, steeds vriendelijke medewerkers die je heel goed en snel helpen. Dat is een van de redenen waarom wij bij Lampiris zitten, en er ook bij zullen blijven.

  Wesley De Cock & Bram Callebaut
  Belgian Royal Express Transportbedrijf

Welk energietarief heb ik?  

U vindt de eenheidsprijs van de energie op uw eindafrekening en op de eerste factuur na uw jaarlijkse afrekening. U ontvangt ook een gedetailleerde factuur bij de jaarwissel van uw contract en bij de verlenging van uw contact.Als u een meter hebt met maandelijkse meteropname (MMR) of een tele-gelezen meter (AMR), dan vindt u een gedetailleerd energietarief op elke maandelijkse factuur. Voor dit type meter begint het factuurnummer altijd met 'VEHT'.

Was het antwoord nuttig voor jou?

Leg uit waarom het niet nuttig was

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Hoe weet ik wat mijn jaarverbruik is?  

Uw jaarverbruik staat vermeld op uw jaarlijkse afrekening.

Als u een meter hebt met maandelijkse opname (MMR) of een tele-gelezen meter (AMR), dan is uw jaarverbruik gelijk aan de som van uw maandelijkse verbruikshoeveelheden die per maand worden gefactureerd.

Was het antwoord nuttig voor jou?

Leg uit waarom het niet nuttig was

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Welke soort opname van de meterstand heb ik? Jaarlijkse opname van de meterstand (YMR), maandelijkse opname van de meterstand (MMR) of een tele-gelezen meter (AMR)?  

• Een meter met jaarlijkse opname van de meterstand (YMR yearly meter reading) is een meter waarvan de stand een keer per jaar wordt opgenomen door de netbeheerder. Voor dit type meter factureren we maandelijkse voorschotten en stellen we één keer per jaar een afrekening op, op basis van de meterstand die ons wordt doorgegeven door uw netbeheerder.

Tip: Bij Lampiris begint het factuurnummer voor een meter met jaarlijkse opname van de meterstand altijd met 'E', gevolgd door negen cijfers.• Een meter met maandelijkse opname van de meterstand (MMR monthly meter reading) is een meter waarvan de stand elke maand wordt opgenomen door de netbeheerder. Voor dit type meters wordt elke maand het reële verbruik gefactureerd. Er is bijgevolg geen voorschotfactuur noch een afrekening.

Tip: Bij Lampiris begint het factuurnummer voor een meter met maandelijkse opname van de meterstand altijd met 'VEHT', gevolgd door negen cijfers.• Een tele-gelezen meter (AMR automatic meter reading) – ook wel kwartuurmeter genoemd – is een meter die elke vijftien minuten op afstand wordt gelezen. In dat geval stuurt de netbeheerder ons geen meterstand door, maar wel een verbruik in kWh, gedetailleerd per kwartier. Voor dit type meters wordt elke maand het reële verbruik gefactureerd. Er is bijgevolg geen voorschotfactuur noch een eindafrekening.

Tip: Bij Lampiris begint het factuurnummer voor een tele-gelezen meter altijd met VEHT gevolgd door 9 cijfers.

Was het antwoord nuttig voor jou?

Leg uit waarom het niet nuttig was

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Kan ik mijn huidige contract bij een andere leverancier opzeggen zonder verbrekingsvergoeding?  

Sinds 13 september 2012 kunnen zelfstandigen en kmo's gratis van leverancier veranderen. Deze maatregel geldt voor zelfstandigen en kmo's met een jaarverbruik dat lager is dan:

• 50 MWh (50.000 kWh) voor elektriciteit

• 100 MWh (100.000 kWh) voor aardgasIn dit kader geldt er enkel een opzegtermijn van 30 dagen. Om uw contract op te zeggen volstaat het om u bij Lampiris in te schrijven. Wij ondernemen vervolgens de nodige stappen om uw vorige leverancier op de hoogte te stellen van uw overstap.

Indien u zich bij Lampiris inschrijft op 14 maart bijvoorbeeld, zal dus vanaf 14 april kunnen overstappen zonder enige verbrekingsvergoeding te betalen bij uw vorige leverancier.Professionele klanten met een verbruik hoger dan 50.000 kWh voor elektriciteit en 100.000 kWh voor aardgas moeten de vervaldatum van hun contract naleven. Anders moeten ze een verbrekingsvergoeding betalen aan hun vorige leverancier die gelijk is aan drie keer het bedrag van de laatste factuur, exclusief btw.

Was het antwoord nuttig voor jou?

Leg uit waarom het niet nuttig was

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Hoe kan ik mijn domiciliëring activeren?  

Als u betaalt via domiciliëring, weet u dat u altijd in orde bent en hoeft u zich niet te bekommeren om de ontvangen facturen!

Om uw domiciliëring te activeren hoeft u enkel het SEPA-document te downloaden en het ons ingevuld terug te sturen per e-mail:pro@lampiris.be, per post: Rue Saint-Laurent 54, 4000 Luik of per fax: 04 340 63 97.  Wij zorgen er dan voor dat uw domiciliëring geactiveerd wordt. Zodra de bank uw domiciliëring aanvaardt, innen wij automatisch het bedrag van uw openstaande facturen.

Was het antwoord nuttig voor jou?

Leg uit waarom het niet nuttig was

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Hoe kan ik een duplicaat van mijn factuur verkrijgen?  

Wist u dat u online al uw facturen kunt verkrijgen via de selfservice MyLampiris?

Was het antwoord nuttig voor jou?

Leg uit waarom het niet nuttig was

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Ik heb een aanmaningsbrief of een ingebrekestelling ontvangen voor een factuur die ik al betaald heb. Hoe kan dat?  

Het kan gebeuren dat uw betaling niet automatisch gekoppeld wordt aan uw factuur (bijvoorbeeld door een verkeerde gestructureerde mededeling). Gelieve ons per e-mail een betalingsbewijs op te sturen naar pro@lampiris.be, dan kunnen wij uw betaling terugvinden en de eventueel foutief aangerekende kosten annuleren.

Was het antwoord nuttig voor jou?

Leg uit waarom het niet nuttig was

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
De meterstand op mijn afrekening of slotfactuur is niet correct. Hoe kan ik dit corrigeren?  

Gelieve ons naar pro@lampiris.be een e-mail met de volgende informatie te sturen:

• de meterstand, en de datum waarop deze werd opgenomen (zo dicht mogelijk bij de afsluitingsdatum/slotdatum)

• de meternummer

• de EAN-code

• indien mogelijk een foto van de meter waarop de cijfers goed zichtbaar zijnWij zullen dan aan de netbeheerder een correctie van de meterstand vragen, op basis van de meterstand die u ons doorgegeven hebt, en we stellen een nieuwe afrekening/slotfactuur op zodra de netbeheerder de correctieaanvraag goedgekeurd heeft. Houd er rekening mee dat de netbeheerder de correctie van de meterstand kan weigeren.

Was het antwoord nuttig voor jou?

Leg uit waarom het niet nuttig was

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Wat is het saldo van mijn rekening bij Lampiris?  

Via de selfservice MyLampiris kunt u online gemakkelijk het saldo van uw rekening bij Lampiris raadplegen.


Was het antwoord nuttig voor jou?

Leg uit waarom het niet nuttig was

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Hoe kan ik mijn facturatieadres wijzigen?  

Als de naam van de onderneming en het btw-nummer ongewijzigd blijven, dan hoeft u ons enkel een e-mail te sturen naarpro@lampiris.be met het nieuwe facturatieadres.

Als uw btw-nummer ook wijzigt, dan vragen wij u het energieovernamedocument in te vullen, en het ons terug te sturen per e-mail naar pro@lampiris.be.

Was het antwoord nuttig voor jou?

Leg uit waarom het niet nuttig was

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Hoe kan ik een domiciliëring activeren?  

Om uw domiciliëring te activeren hoeft u enkel het SEPA-domiciliëringsdocument te downloaden op onze website en het ons ingevuld terug te sturen per e-mail (enterprise@lampiris.be), post (Rue Saint-Laurent 54, 4000 Luik) of fax (04 340 63 97).
Opgelet: per klantnummer dient u een apart document in te vullen. Als u meerdere klantnummers hebt, moet u dus meerdere documenten invullen.
Nadat wij de documenten ontvangen hebben, zullen wij uw bank vragen de domiciliëring te activeren. Zodra de bank onze aanvraag aanvaardt, zullen we het bedrag van uw openstaande facturen automatisch innen.

Was het antwoord nuttig voor jou?

Leg uit waarom het niet nuttig was

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Welk soort meteropname is er van toepassing voor mijn meter?  

Er bestaan drie soorten opnames van de meterstand:

- YMR (Yearly Meter Reading): De tussentijdse facturen worden opgemaakt op basis van schattingen van het verbruik; de meterstand wordt tussenin niet opgenomen. De meterstand wordt één keer per jaar opgenomen door uw netbeheerder. U ontvangt dus maar één keer per jaar een factuur van het reële verbruik, een jaarafrekening.
Factuurnummers voor YMR-tellers bij Lampiris beginnen altijd met 'E'.


- MMR (Monthly Meter Reading): Elke maand stuurt uw netbeheerder ons uw verbruiksgegevens. We factureren elke maand op basis van het reële verbruik, volgens de meterstanden. Het gefactureerde bedrag verschilt dus elke maand (en hangt af van uw werkelijke verbruik).
Factuurnummers voor MMR-tellers bij Lampiris beginnen altijd met 'VEHT'.


- AMR (Automatic Meter Reading): De meterstand van deze meter wordt automatisch opgenomen. Dit wordt ook wel teleopname genoemd. Wij ontvangen elk uur uw verbruiksgegevens voor gas, en elk kwartier voor elektriciteit. We factureren echter maar één keer per maand, op basis van het reële verbruik (facturatie is identiek aan de MMR-facturatie).
Factuurnummers voor AMR-tellers bij Lampiris beginnen altijd met 'VEHT'.

Het invoer- en facturatiesysteem verschilt voor YMR-, MMR- en AMR-opnamen van de meterstand. Het is dan ook essentieel dat u, als u een leveringspunt wilt toevoegen, ons het type opname van de meterstand doorgeeft.

Was het antwoord nuttig voor jou?

Leg uit waarom het niet nuttig was

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Hoe kan ik mijn facturatieadres wijzigen?  

Als u uw facturatieadres wilt wijzigen, neem dan contact op met de dienst Enterprise of met uw dossierbeheerder.


Als alleen het adres verandert, volstaat een gewone schriftelijke aanvraag.

Als ook uw btw-nummer of de naam van uw onderneming verandert, dan moeten wij uw oorspronkelijke klantnummer afsluiten en vervolgens met de nieuwe gegevens een nieuw klantnummer aanmaken. U dient in dit geval het energieovernamedocumentin te vullen en door te sturen.

Was het antwoord nuttig voor jou?

Leg uit waarom het niet nuttig was

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Hoe kan ik een offerte ontvangen?  

Om een offerte op maat te ontvangen kunt u rechtstreeks een aanvraag sturen naar sales@lampiris.be, waarbij u de volgende informatie vermeldt:

- Naam onderneming + btw-nummer
- Energie (gas en/of elektriciteit; injectie)
- Jaarlijks verbruiksvolume per leveringspunt
- Type opname van de meterstand voor elk leveringspunt
- Gewenste begindatum voor levering
- Leveringsadres
- Gewenste contractduur (1, 2 of 3 jaar)

Onze medewerkers zullen vervolgens contact met u opnemen om u ons beste aanbod voor te stellen.

Was het antwoord nuttig voor jou?

Leg uit waarom het niet nuttig was

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Ik heb een aanmaningsbrief of een ingebrekestelling ontvangen voor een factuur die ik al betaald heb. Hoe kan dat?  

Het kan gebeuren dat uw betaling niet automatisch gekoppeld wordt aan uw factuur (bijvoorbeeld door een foutieve gestructureerde mededeling). Als u ons een betalingsbewijs opstuurt per e-mail naar enterprise@lampiris.be, dan kunnen wij uw betaling terugvinden en de eventueel foutief aangerekende kosten annuleren.

Was het antwoord nuttig voor jou?

Leg uit waarom het niet nuttig was

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
De meterstand op mijn eindafrekening of slotfactuur is niet correct. Hoe kan ik dit corrigeren?  

Om uw eindafrekening te betwisten nodigen wij u uit om ons per e-mail (enterprise@lampiris.be) of per post (Rue Saint-Laurent, 54, 4000 Luik) de volgende informatie te bezorgen:

- EAN-code en meternummer
- Recente meterstand met de datum waarop deze meterstand werd opgenomen
- Indien mogelijk een foto van de meter waarop de cijfers goed zichtbaar zijn


Op basis van deze informatie zullen wij bij de netbeheerder een correctie van de meterstand aanvragen. Indien de netbeheerder de correctie aanvaardt, zal hij ons nieuwe waarden sturen en zullen wij een nieuwe eindafrekening opmaken.
Houd er wel rekening mee dat de netbeheerder ook kan weigeren de aanvraag voor een correctie van de meterstand te aanvaarden (bijvoorbeeld wanneer de meterstand te oud is). Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

Was het antwoord nuttig voor jou?

Leg uit waarom het niet nuttig was

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Is het mogelijk een overzicht te krijgen van al mijn klantnummers en het verbruik per leveringspunt?  

Ja. Indien u een dergelijk overzicht wenst, nodigen wij u uit om contact op te nemen met de dienst Enterprise (of met uw dossierbeheerder). We kunnen u deze gegevens bezorgen in gebruiksvriendelijke bestanden, bijvoorbeeld Excel, en voor de volgende aanvragen:


- Verbruiksgegevens van de leveringspunten, over een bepaalde periode
- Lijst van EAN-nummers met de huidige situatie bij Lampiris: levering, geen levering
- Detail van de boekhouding voor een of meerdere klantnummers: openstaande facturen, openstaande en gesloten facturen over een bepaalde periode.

Was het antwoord nuttig voor jou?

Leg uit waarom het niet nuttig was

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Ik wens een duplicaat van een factuur te ontvangen.  

In dat geval kunt u een e-mail sturen naar enterprise@lampiris.be of rechtstreeks naar uw dossierbeheerder. We bezorgen u met plezier de gevraagde documenten.

Was het antwoord nuttig voor jou?

Leg uit waarom het niet nuttig was

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Ik wil de levering aan een leveringspunt stopzetten. Hoe kan ik dat aanvragen?  

Als het gaat om een verhuis, dan dient u het energieovernamedocument in te vullen. We zullen dan de levering op uw naam afsluiten. Er wordt nog steeds energie geleverd aan het leveringspunt, maar op de naam van de nieuwe bewoner.

Indien u de meter definitief wenst af te sluiten, moet u zich richten tot uw netbeheerder. Deze zal ons de informatie automatisch doorsturen. Zodra wij de informatie over de afsluiting ontvangen hebben, zullen wij de facturatie stopzetten.

Was het antwoord nuttig voor jou?

Leg uit waarom het niet nuttig was

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Kan ik een creditnota aftrekken van mijn factuur en enkel het verschil betalen?  

Ons betalingssysteem is zo ontwikkeld dat elke factuur afzonderlijk betaald moet worden, met de bijbehorende gestructureerde mededeling. Op die manier komen de betalingen direct bij de juiste klantnummers terecht.

Als er creditnota's worden uitgegeven, dan zullen die worden uitbetaald binnen de achttien dagen, op voorwaarde dat u ons een rekeningnummer hebt bezorgd voor terugbetaling, en dat u in orde bent met uw betalingen (alle vervallen facturen moeten betaald zijn, van alle klantnummers).  Creditnota's zullen niet standaard gebruikt worden om openstaande facturen te vereffenen.

Indien u dat toch wenst, moet u ons dat laten weten (enterprise@lampiris.be of rechtstreeks via uw dossierbeheerder). Als u er ons niet van op de hoogte brengt, bestaat immers het risico dat er saldo's open blijven staan, wat kan leiden tot onnodige aanmaningen. Zodra wij in het bezit zijn van alle details van deze transactie, kunnen wij de boekhouding (manueel) in orde brengen.

Was het antwoord nuttig voor jou?

Leg uit waarom het niet nuttig was

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Om meer te weten over ons aanbod, of om klant te worden:

011/49 48 94  Word klant