Overslaan en naar de inhoud gaan

Terugdraaiende teller teruggeschroefd in Vlaanderen door Grondwettelijk Hof

Terugdraaiende teller teruggeschroefd in Vlaanderen door Grondwettelijk Hof

 

Twee jaar geleden besliste de Vlaamse Regering dat wie voor begin 2021 zonnepanelen liet installeren in Vlaanderen, nog 15 jaar kon genieten van het systeem van de terugdraaiende teller. Maar het Grondwettelijk Hof schaft dit systeem nu af voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter in Vlaanderen. Wij zetten de meest gestelde vragen op een rijtje.

 

Wat heeft het Grondwettelijk Hof precies beslist?

Wie in Vlaanderen voor 1 januari 2021 zonnepanelen met een digitale meter liet installeren, kon nog 15 jaar genieten van het systeem met een (virtueel) terugdraaiende teller. Dat betekent dat de meterstanden enkel op jaarbasis zouden worden bekeken en beide metingen (afname en injectie) van elkaar zouden worden afgetrokken. Deze prosumenten dienden wel het prosumententarief te betalen. (Dat is een vergoeding die prosumenten met een terugdraaiende teller verschuldigd zijn voor het niet-gemeten gedeelte van hun gebruik van het distributienet.)

Dit systeem met terugdraaiende teller werd nu vernietigd door het Grondwettelijk Hof. De digitale meter van prosumenten die te veel elektriciteit produceren, draait dus niet meer (virtueel) terug. Zij kunnen hun overtollige elektriciteit wel terug injecteren in het net en krijgen hiervoor ook een financiële vergoeding: het injectietarief.

 

Waarom deze beslissing?

De VREG, Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt, was tegen de verlenging van het systeem met terugdraaiende teller en stapte daarom naar het Grondwettelijk Hof. Volgens de VREG zou deze regeling immers leiden tot discriminatie tussen mensen met en zonder zonnepanelen enerzijds, maar ook tussen mensen die zonnepanelen installeerden voor 2021 en zij die daarna pas voor zonnepanelen kiezen.            

Het Grondwettelijk Hof verwierp het systeem van de terugdraaiende teller op basis van twee redenen. Ten eerste omdat de Vlaamse regering op het terrein van de federale regering kwam. (Enkel de federale regering kan immers beslissen over transmissietarieven). Daarnaast kwam de Vlaamse regering ook op het terrein van de VREG door te beslissen dat de gebruiker zou opdraaien voor de plaatsingkosten van digitale meters.

 

Welke prosumenten worden getroffen door deze beslissing?

Prosumenten met zonnepaneleninstallaties met een digitale teller ondervinden onmiddellijk gevolgen van deze beslissing. Het gaat over ongeveer 100.000 installaties. Voor hen zal de teller dus vanaf 1 maart 2021 niet meer (virtueel) terugdraaien.

Prosumenten die nog over een klassieke meter beschikken, blijven voorlopig nog op het systeem van de terugdraaiende teller met prosumententarief. Voor hen verandert er niets tot hun klassieke meter wordt vervangen door een digitale meter.

 

Wanneer stopt de teller precies met terugdraaien?

 Voor prosumenten met zonnepanelen en een digitale meter stopt de teller met terugdraaien vanaf 1 maart 2021. Andere installaties stappen over op het nieuwe systeem zodra hun klassieke meter wordt vervangen door een digitale meter.

 

Wat met de financiële compensatieregeling?

Een dag na de beslissing van het Grondwettelijk Hof, kwam de Vlaamse regering met een positief signaal. Namelijk een compensatiemechanisme voor prosumenten die een financiële impact ondervinden door het verdwijnen van de terugdraaiende teller. Het gaat om een eenmalige financiële compensatie die zal berekend worden in functie van het geïnstalleerd vermogen en op basis van een vaste vergoeding per kW. Bereken hier hoeveel jouw financële compensatie ongeveer zal bedragen.

 

Is het nog interessant zonnepanelen te installeren?

Ja, het blijft interessant om zonnepanelen te installeren. De prijs van zonnepanelen daalde de afgelopen jaren spectaculair. Bovendien wordt in Vlaanderen in 2021 een premie van maximaal €1500 (max. 40% van het totale bedrag) toegekend voor de installatie van je zonnepanelen. Bovendien kan je tot eind 2024 een premie aanvragen voor je thuisbatterij met een omvormersvermogen van 10kVA. Die premie bedraagt maximaal €3200 en kan nooit meer zijn dan 35% van je investeringskost.

Hoe interessant zonnepanelen voor jou zijn, hangt natuurlijk ook af van je verbruik. Zo is het voordelig om de elektriciteit die je opwekt, onmiddellijk te verbruiken. In dit artikel lees je hoe dat precies werkt.