Overslaan en naar de inhoud gaan

Parameters waarmee je rekening moet houden

Parameters waarmee je rekening moet houden

 

Wanneer je overweegt om zonnepanelen te installeren, moet je rekening houden met tal van paramaters (zoals het onderhoud) en technische termen. Je wil natuurlijk vermijden te investeren in zonnepanelen die niet voldoen aan de behoeften van je gezin.

      

Hoe productief is een installatie?

Opgelet: productiviteit en productie zijn twee verschillende termen.

De productie hangt af van het vermogen en het gekozen type van zonnepanelen, van het aantal panelen, van hun oppervlakte en van hun hellingshoek.

De meeteenheid voor de productiviteit van zonnepanelen is Wp (Wattpiek). Zo wordt het maximale vermogen (volle zon) van de installatie uitgedrukt wanneer dankzij de omvormer gelijkstroom wordt omgezet in wisselstroom.

Er bestaan verschillende types van zonnepanelen. Ze worden ingedeeld op basis van hun maximale vermogen (Wp). Vergeet niet dat de productiviteit een raming is en dat deze wordt bepaald op basis van 'optimale', en dus theoretische, omstandigheden.

 

Wat is het rendement?

Het rendement van zonnepanelen stemt overeen met de hoeveelheid elektriciteit die geproduceerd wordt in verhouding tot de ontvangen zonne-energie.

Vandaag de dag varieert het rendement van zonnepanelen tussen 7 % en 24 %.

Dit verschil wordt vooral verklaard door  de gebruikte technologie en kwaliteit van de zonnepanelen.

Voor een maximale elektriciteitsproductie is het dus belangrijk dat je het juiste type zonnepanelen kiest.

 

Welke parameters beïnvloeden mijn productie?

De productie van de zonnepanelen kan variëren. Een reeks parameters ligt aan de basis hiervan:

  • hellingshoek van het dak
  • oriëntatie van het dak
  • oppervlakte of afmeting van het dak.
  • schaduwrijkheid

De schaduw van bijvoorbeeld een boom of die van een schoorsteen op je dak, kan er immers voor zorgen dat je installatie minder produceert.

Ook de kwaliteit van de installatie, de gebruikte materialen en de efficiëntie van de optimizer spelen een rol. Deze factoren variëren afhankelijk van de merken en technologieën die door WinWatt worden aangeboden.

 

Is een zonnepanelen installatie in België rendabel?

Ja. In de eerste plaats omdat de weersomstandigheden, wat zonneschijn betreft, in België gunstig zijn voor de installatie van zonnepanelen.

Ook al veranderen de gewesten regelmatig hun regelgeving en zorgen ze op die manier voor onzekerheid, toch zijn tal van experten het er unaniem over eens: je zult snel tot een 'return on investment’ komen ondanks het feit dat de wetgeving en de belastingheffing in de komende maanden en jaren zullen veranderen. Onder andere door de daling van de installatieprijzen van de afgelopen jaren.

De Belgische (hellende) daken zijn perfect geschikt voor zonnepanelen, ook al regent het regelmatig. Zelfs als de zonnepanelen niet volledig op het zuiden zijn gericht, blijft het productieverlies ervan beperkt.

 

Wat met onderhoud?

Op hellende daken blijven de verontreinigende deeltjes nauwelijks aan de panelen plakken. Op platte daken kunnen bladeren en andere verontreinigende elementen zorgen voor een licht variërend rendement.

 

Wat te doen bij sneeuwval?

Sneeuwlagen kunnen de zonnestralen fors tegenhouden. Als de sneeuw niet vanzelf wegglijdt, is het raadzaam deze met een trekker te verwijderen.

 

Hoe maak je een zonnepaneel schoon?

Zonnepanelen maak je bij voorkeur schoon met water en een zachte borstel – zeep is niet nodig.

Idealiter wordt het gebruik van osmosewater aanbevolen. Het gaat om zuiver water dat geen resten of sporen nalaat op de zonnepanelen. Reinig je systeem nooit met een hogedrukreiniger. Gebruik steeds een zachte borstel, bij voorkeur een nylonborstel.

 

Wat te doen bij storm?

Ondanks de toename van het aantal stormen in de loop der jaren, blijven zonnepanelen bestand tegen sterke windstoten of grote hoeveelheden water. De panelen werden vakkundig gemonteerd en vastgezet door professionals. De componenten die gebruikt worden voor de installatie, werden uitegebreid getest onder verschillende omstandigheden.