Overslaan en naar de inhoud gaan

De status van de omvormer bepalen

De status van de omvormer bepalen

 

Afhankelijk van het type omvormer geven de kleurcodes van de leds op de omvormer de status van het systeem aan. Omvormers zonder display geven meldingen weer met behulp van leds.

 

SolarEdge: wat betekenen de leds op mijn omvormer?

De meest voorkomende situaties worden hieronder beschreven.

 • Blauwe led brandt: de omvormer communiceert met het monitoringplatform
 • Groene led brandt: het systeem produceert energie
 • Groene led knippert: de netzijde is aangesloten, de panelen produceren geen energie (wat bijvoorbeeld normaal is tijdens de nacht)
 • Rode led brandt: systeemfout

Als de leds in een andere volgorde oplichten, surf je naar de officiële website van SolarEdge (informatie over de prestaties van het systeem en interpretatie van de foutcodes).

 

SolarEdge: de rode led brandt. Wat is de systeemfout?

Een rode led kan wijzen op een (of meerdere) fout(en).

Om het fouttype te identificeren, zet je de ‘ON / OFF / P'-schakelaar op de omvormer in de stand P en laat je hem los.

Zo kun je de systeeminformatie bekijken via de leds.

Aarzel niet de installatiehandleiding van de omvormer te raadplegen voor beschrijvingen van de foutcodes van de leds.

 

GoodWe: wat betekenen de leds op mijn omvormer?

De rode leds branden: controleer de foutmelding op de display van de omvormer. Bekijk de volgende rubrieken voor mogelijke oplossingen voor frequente meldingen.

 • De gele POWER-led knippert continu: de internetverbinding is uitgevallen. Raadpleeg 'GoodWe: geen internetverbinding' voor meer informatie.
 • De gele POWER-led brandt continu: internetverbinding aanwezig

 

GoodWe: geen internetverbinding

Als de internetverbinding succesvol werd geconfigureerd, brandt de gele POWER-led onafgebroken. Als de gele POWER-led knippert, betekent dit dat de wifi-configuratie niet succesvol was of dat het signaal is weggevallen.

Als de gele led knippert, zijn er verschillende manieren om dit probleem op te lossen:

Aanwezigheid van een antenne:

 • Als er een antenne aanwezig is, stuur dan een bericht naar Winwatt om te vragen naar de configuratiehandleiding als je het zelf wilt doen.
 • Als er geen antenne op jouw omvormer zit of als de bovenstaande configuratie niet werkt, neem dan contact op met Winwatt om een interventie te plannen.

Heb je nog geen oplossing gevonden?

Dan raden we je aan om naar het downloadcenter op de officiële website van GoodWe te gaan om de meest recente wifi-installatie-instructies te downloaden (inclusief de snelle configuratie van de applicatie voor opvolging van de productie op je smartphone).

 

De GoodWe-omvormer werkt niet of er is niets te zien op de display

Als de omvormer niet werkt, controleer dan of er gelijkstroom (DC) van de zonnepanelen komt. Controleer of de omvormer zelf, of de externe DC-automaat, ingeschakeld is. Als er stroom van de panelen komt, geeft de omvormer aan dat er een storing is in het elektriciteitsnet of in de wisselstroomvoeding (AC) van de omvormer.

Als je omvormer plotseling niet meer werkt en/of er niets meer op de display verschijnt, volg dan de volgende stappen:

 • Schakel de DC-automaat uit, verwijder de DC-connector en controleer de AC-spanning van de omvormer.
 • Plaats de DC-connector terug en schakel de DC-automaat in
 • Als de wisselspanning lager is dan 250 V, controleer dan de configuratie van de omvormer.
 • Als de wisselspanning hoger is dan 250 V, neem dan contact op met Winwatt voor extra ondersteuning.

 

Op de display van de omvormer staat 'off power grid' of 'utility loss'.

Als er geen spanning is aan de netzijde (AC) van de omvormer, controleer dan de onderstaande elementen:

 • Is er een algemene netwerkstoring?
 • Is de AC-automaat of enige andere beveiligingsschakelaar eventueel niet uitgeschakeld (open stand)?

           

De elektriciteitsproductie van de omvormer is laag.

Controleer de volgende elementen:

 • Wordt er een foutmelding weergegeven op de omvormer? Zie rubrieken 'Displayweergave van de omvormer' en 'Led-kleurcodes'.
 • Een laag stof of een schaduw (bv. schouw, boom) neemt misschien het zonlicht weg van sommige panelen.

 

GoodWe: VAC Failure

Wanneer je omvormer de melding  ‘Vac Failure' weergeeft, betekent dit dat de netspanning de normale bedrijfslimiet heeft overschreden. Raadpleeg de volgende stappen om dit probleem op te lossen:

 • Als het net weer zijn normale waarde bereikt, zal de omvormer binnen de 5 minuten automatisch herstarten.
 • Controleer de wisselspanning van het stroomnet en controleer of deze binnen het bereik ligt van de veiligheidsinstellingen voor het land dat je hebt ingesteld.
 • Controleer of alle AC-kabels naar behoren zijn aangesloten op het netwerk.

 

Displayweergave: Utility Loss

De foutcode 'Utility Loss' wordt weergegeven bij stroomonderbrekingen of problemen met de stroomvoorziening; ze duidt niet noodzakelijk op een storing van het toestel zelf.

Als dit bericht op de display weergegeven wordt, kun je de volgende stappen volgen om het probleem op te lossen:

 • Schakel de automaat van de zonnepanelen installatie en de omvormer uit.
 • Na ongeveer 30 minuten kun je de automaat en de omvormer opnieuw inschakelen.
 • Wacht enkele ogenblikken tot de installatie is opgestart en controleer ze vervolgens.

Voor een optimaal resultaat voer je deze procedure uit op een moment dat het buiten zonnig is. Dan zal de omvormer zonder enig probleem opnieuw opstarten. Aarzel niet contact op te nemen met je distributienetbeheerder om na te gaan of alles in orde is met de netspanning en of er in de buurt van de installatie elektriciteitswerken aan de gang zijn. De stroom wordt tijdens de werkzaamheden – om veiligheidsredenen – mogelijk afgesloten.

 

Displayweergave: ISOLATION FAILURE

De foutcode 'ISOLATION FAILURE' wijst op een te hoge of te lage weerstand van je (beveiligings-) aarding. Een dergelijke anomalie wordt een isolatiefout in het systeem genoemd.

In fotovoltaïsche systemen met omvormer wordt de gelijkstroom die door de panelen wordt opgewekt, van de aarde geïsoleerd. Bepaalde storingen in de elektrische installatie kunnen leiden tot gelijkstroomlekkage naar de beveiligingsaarding.

Isolatiefouten kunnen ook optreden wanneer het weer verandert, bijvoorbeeld bij nat of regenachtig weer. Het is mogelijk dat 's morgens een isolatiefout optreedt, maar dat deze verdwijnt zodra de luchtvochtigheid afneemt. Een dergelijke storing onderzoeken is alleen mogelijk wanneer ze zich voordoet. Daarom is de oorzaak van een isolatiefout moeilijk vast te stellen.