Overslaan en naar de inhoud gaan

Keuringen

De elektrische keuring van de zonnepanelen installatie

 

Jouw zonnepanelen installatie voldoet aan de voorschriften, maar het blijkt dat de huisinstallatie nog niet voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).  Hoe kun je dit verhelpen? Welke stappen moet je ondernemen?

              

Wie vraagt de keuring aan?

Na de plaatsing en aansluiting van de zonnepanelen organiseert Winwatt een keuring met een erkend keuringsorganisme. Het keuringsorganisme voert de elektrische keuring uit van de zonnepanelen installatie en van een deel van je huisinstallatie. Winwatt plant de keuring. Je ontvangt een e-mail waarin je wordt gevraagd de keuringsdatum te bevestigen.

 

Wie voert de keuring uit?

Het keuringsorganisme ACEG controleert de elektrische conformiteit van de zonnepanelen installatie en van je huisinstallatie volgens de richtlijnen van het AREI. Af en toe werken we samen met andere organismen dan ACEG. Raadpleeg de rubriek 'Keuring van elektrische en fotovoltaïsche installaties' voor meer informatie.

 

Zelf voor de elektrische aansluiting zorgen

Als je de elektrische aansluiting zelf wilt doen, kunt je de zonnepanelen installatie best door een elektricien laten afstellen. Breng WinWatt hiervan op de hoogte.

Deze situatie heeft gevolgen voor de keuring: zie rubriek ‘Niet-conforme aarding: hoe kun je dit verhelpen?"

 

Aardingsmeting

Bij de indienststelling van de zonnepanelen installatie voert de technicus de aardingsmeting uit.

De aarding van je huisinstallatie mag wettelijk niet hoger zijn dan 30 Ω.

Het resultaat van de meting wordt ter plaatse aan jou meegedeeld. Indien de resultaten niet conform zijn, worden onmiddellijk de nodige aanpassingen aangebracht. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant.

 

Niet-conforme aarding: hoe kun je dit verhelpen? 

Als je huisinstallatie werd afgekeurd, ontvang je een e-mail met de reden waarom de elektrische installatie niet-conform is verklaard. Als bijlage bij deze e-mail vind je een offerte van WinWatt voor de aanpassingen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Optie 1: de offerte wordt aanvaard. Er wordt een interventie geprogrammeerd en de nodige aanpassingen worden uitgevoerd (zie rubriek 'Conformiteit van de elektrische installatie'). Een nieuwe keuring wordt gepland zonder extra kosten voor de klant.
  • Optie 2: een door de klant gekozen elektricien voert de aanpassingen uit; de eerste nieuwe keuring wordt door Winwatt betaald. Indien deze aanpassing niet conform is, is de volgende keuring voor rekening van de klant.

              

Conformiteit van de elektrische installatie  

  • Indien de aarding van je huisinstallatie hoger is dan 30 Ω, moeten er extra aardstaven worden geplaatst om de conformiteit van je elektrische huisinstallatie te garanderen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant.
  • Om je huisinstallatie te kunnen keuren, moet ze voorzien zijn van een aardingsonderbreker. Als deze niet voorzien is, kun je de projectcoördinator vragen om een interventie te regelen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant.
  • Tijdens de keuring moet de keurder toegang hebben tot de elektrische meterkast. Indien deze niet toegankelijk is, wordt de installatie automatisch niet-conform verklaard. De kosten voor een nieuwe keuring zijn voor rekening van de klant.
  • De huisinstallatie is niet conform: de technicus voert de nodige aanpassingen uit zodat ze wel conform is. Eventuele bijkomende aanpassingselementen (bv. differentieelschakelaar, enz.) zullen aan de klant gefactureerd worden.

    

Wat gebeurt er bij nieuwe keuringen?

Als de technicus iets over het hoofd heeft gezien, zijn de interventie en de nieuwe keuring voor rekening van Winwatt.

Als de elektrische aansluitingen door uw eigen elektricien worden uitgevoerd, is de eerste keuring voor rekening van Winwatt. Als de installatie niet-conform wordt verklaard, is de nieuwe keuring voor rekening van de klant.

Het is wettelijk verplicht om de nieuwe keuring te laten uitvoeren door hetzelfde keuringsorganisme.

 

Wat gebeurt er na een positieve keuring?

Na de keuring en de betaling van het saldo wordt je installatie geregistreerd bij de distributienetbeheerder. Wij bezorgen je het keuringsattest zodra we de betaling van de laatste schijf van de factuur hebben ontvangen.

 

Keuring van elektrische en/of zonnepanelen installaties

Voordat de fotovoltaïsche of, in sommige gevallen, de elektrische installatie in gebruik wordt genomen, moet deze worden gekeurd door een erkend keuringsorganisme, dat ook een conformiteitsonderzoek uitvoert.

Dit organisme controleert of de installatie in overeenstemming is met de vereisten van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

WinWatt zal hiertoe contact opnemen met het erkende keuringsorganisme. De koper verbindt zich ertoe vrije toegang te verlenen aan zowel de medewerker van dit keuringsorganisme als aan de vertegenwoordiger van WinWatt.

WinWatt kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het keuringsattest niet kan worden afgeleverd omwille van de verouderde of gebrekkige staat van de elektrische installatie van de klant.