Overslaan en naar de inhoud gaan

Mijn meterstanden voor de afrekening zijn niet correct

Mijn meterstanden voor de afrekening zijn niet correct

 

Voor je jaarlijkse meteropname

 

Als je je meterstanden niet binnen de voorziene termijn doorgegeven hebt aan de netbeheerder, zal hij een schatting maken. Je hoeft ons enkel de juiste of recentere meterstanden door te geven.

•    De meterstanden op de datum van meteropname: we vragen een correctie aan
•    Recentere meterstanden: we vragen aan je netbeheerder om rectroactief een herberekening te doen op basis van de nieuwe meterstanden.

Zodra we de validatie van deze aanvraag tot correctie hebben ontvangen, wordt je huidige afrekening geannuleerd en wordt er een nieuwe opgemaakt.

 

In Vlaanderen kan het zijn dat je netbeheerder je meterstanden hoger inschat als je je meterstanden al enkele jaren niet meer hebt doorgegeven.

In dat geval leggen we op je afrekening uit welke stappen je moet nemen, want dan volstaat het niet om ons de juiste meterstanden door te geven. Je moet immers een afspraak maken met je netbeheerder, zodat hij zelf je meterstanden kan komen opnemen.

 

Hoe vraag je een correctie aan?


Neem contact op met onze klantendienst per e-mail, telefoon of chat.

 

Voor een tussentijdse meteropname

 

Je netbeheerder heeft ons een tussentijdse meteropname doorgegeven die gebaseerd kan zijn op een schatting. In dat geval hoef je ons enkel de juiste of recentere meterstanden door te geven.

•    De meterstanden op de datum van meteropname: we vragen een correctie aan
•    Recentere meterstanden: we vragen aan je netbeheerder om retroactief een herberekening te doen op basis van de nieuwe meterstanden.
Zodra we de validatie van deze aanvraag tot correctie hebben ontvangen, wordt je huidige afrekening geannuleerd en wordt er een nieuwe opgemaakt.

 

Voor je beginmeteropname na verhuis naar je nieuwe woning

 

Als je bij je inschrijving je meterstanden niet hebt doorgegeven aan Lampiris, zal je netbeheerder een schatting doen. Je hoeft ons enkel de juiste of recentere meterstanden door te geven.

De netbeheerder moet de meterstanden goedkeuren die je ons hebt doorgegeven. Het is dus mogelijk dat hij een kopie van je energieovernamedocument opvraagt om te controleren of jouw beginmeterstanden overeenstemmen met de eindmeterstanden van de vorige bewoner.

 

 

Voor je begin- of eindmeteropname bij verandering van leverancier

 

Als je van leverancier verandert, vraagt je netbeheerder je om je meterstanden op de datum van de verandering door te geven. Als je deze meterstanden niet hebt doorgegeven, zal je netbeheerder een schatting doen.

Je kunt die schatting altijd laten corrigeren. Je hoeft ons enkel de juiste of recentere meterstanden door te geven. 

•    De meterstanden op de datum van meteropname: we vragen een correctie aan
•    Recentere meterstanden: we vragen aan je netbeheerder om retroactief een herberekening te doen op basis van nieuwe meterstanden.

Zodra we de validatie van deze aanvraag tot correctie hebben ontvangen, wordt je huidige afrekening geannulleer en wordt er een nieuwe opgemaakt.

 

Voor je eindmeteropname wanneer je je oude woning hebt verlaten

 

Als je meterstanden op de eindafrekening niet correct zijn, kun je ons het energieovernamedocument bezorgen dat je samen met de nieuwe bewoner van het leveringspunt hebt ondertekend.

Je kunt ons per e-mail of per post het energieovernamedocument opsturen dat je samen met de nieuwe bewoner hebt ondertekend.