Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe wordt het prosumententarief berekend?

Hoe wordt het prosumententarief berekend?

 

Het prosumententarief is afhankelijk van de distributienetbeheerder waarop de prosument is aangesloten. Afhankelijk van de netbeheerder zal het tarief dus verschillend zijn.
Er bestaan twee berekeningsmethoden: het capaciteitstarief en het proportionele tarief.

Het capaciteitstarief:

De onderstaande tabel toont de goedgekeurde "capaciteit" pro rate tarieven van de distributienetbeheerders AIEG, AIESH, ORES Assets, RESA en REW voor de jaren 2020 tot 2023. Voor het jaar 2020 wordt dit tarief gefactureerd naar rato van het aantal maanden waarvoor het geldt, namelijk 3/12 (van 1 oktober tot en met 31 december 2020).

Om je te helpen je tarief te kennen, heeft CWaPE ook voorzien in een prosumentensimulator.

Tableau-tarif-prosumer-capacitaire-Wallonie


Het prosumententarief zal worden toegepast op prosumenten die geen dubbele meter of smartmeter hebben.

Het proportionele tarief:

Dit tarief, voor prosumenten die over een dubbele meter beschikken, wordt berekend op basis van de elektriciteit die je aan het net onttrekt. Hoe meer je zelf verbruikt, hoe minder je uit het netwerk haalt en hoe lager je prosumententarief zal zijn. Dit bedrag is dus afhankelijk van je eigen verbruik.

De tariefmethodologie van CWaPE voor 2019-2023 biedt een garantie voor prosumenten met een dubbele meter om geen hoger bedrag te betalen (totaal voor distributie en transmissie en bijhorende toeslagen) dan zij met het capaciteitstarief zouden betalen als zij geen dubbele meter zouden hebben.


Het is dus aan elke prosument om, met het oog op zijn of haar eigen consumptie- en productiesituatie, te berekenen of het voor hem of haar voordelig is om de installatie van een dubbele meter aan te vragen en het meest geschikte moment te kiezen om de meter te vervangen.