Overslaan en naar de inhoud gaan

Kom ik in aanmerking voor het sociaal tarief?

Ik wil weten of ik recht heb op het sociaal tarief

 

Het sociaal tarief is een maatregel om personen of huishoudens die tot bepaalde categorieën van rechthebbenden behoren, te helpen om hun elektriciteits- en/of aardgasrekening te betalen.

Het is een voordelig tarief voor elektriciteit en/of aardgas. Het sociaal tarief is gelijk in heel België, ongeacht de energieleverancier of netbeheerder.>

 

Kom ik in aanmerking voor het sociaal tarief?

 

Om in aanmerking te komen voor het sociaal tarief moet je voldoen aan één van deze twee voorwaarden:

  • Een particuliere eindafnemer zijn, d.w.z. een afnemer die elektriciteit/aardgas koopt voor eigen verbruik bestemd voor huishoudelijk gebruik, en behoren tot de categorie 1, 2A, 2B of 3.
  • Huurder zijn van een sociaal appartement (categorie 4).

 

Categorieën van personen die recht hebben op het sociaal tarief

 

Categorie 1: Jij (of een persoon die bij jou gedomicileerd is) ontvangt een van de volgende tegemoetkomingen van het OCMW:

 

    Een leefloon;

    Een financiële maatschappelijke diensteverlening gelijkwaardig aan het leefloon;

    Een maatschappelijke steun die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de staat;

    Een voorschot op inkomensgarantie voor ouderen of een tegemoetkoming voor gehandicapten.

 

Categorie 2A: jij (of een persoon die bij jou is gedomicilieerd) ontvangt één van de volgende tegemoetkomingen van de FOD Sociale Zekerheid Directie Personen met een Handicap (FOD SZ DGPH):

 

    Een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%;

    Een inkomensvervangende tegemoetkoming;

    Een integratietegemoetkoming;

    Een tegemoetkoming voor hulp van derden;

    Een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (enkel in Brussel en Wallonië);

    Een bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66% (erkenning via FOD SZ DGPH, maar betaling via het kinderbijslagfonds of sociaal verzekeringsfonds).

 

Categorie 2B (enkel in Vlaanderen): jij (of de persoon die bij jou gedomicileerd is) ontvangt de volgende tegemoetkoming via de zorgkas waarbij de rechthebbende aangesloten is:

 

    Een zorgbudget voor ouderen met zorgnood (vroeger: een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden).

 

Categorie 3: jij (of een persoon die bij jou gedomicilieerd is) ontvangt een van de volgende tegemoetkomingen van de Federale Pensioendienst (FPD): 

 

    Een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);

    Een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;

    Een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65% (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen);

    Een tegemoetkoming voor hulp van derden.

 

Categorie 4: Je bent huurder van een sociaal appartement waarvan de verwarming op aardgas afhangt van een collectieve installatie.