Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat te doen bij een overlijden

Wat te doen bij een overlijden


De houder van een leveringscontract is overleden en zowel het contract als de facturatie moeten stopgezet worden. Er zijn een aantal mogelijkheden, volgens de situatie en het gevolg dat men wil geven aan het leveringscontract.


Het bestaande contract afsluiten

In elk geval moet een kopie van de overlijdensakte door een familielid of een notaris overgemaakt worden aan Lampiris.

In functie van de situatie die gekozen wordt voor de overname van de elektriciteits- en gastellers, kunnen de documenten verstuurd worden per post of per e-mail naar [email protected].

 

De overlevende echtgeno(o)t(e) neemt het leveringscontract over op zijn/haar naam

Binnen de kortste termijnen te versturen naar Lampiris:
•    Een kopie van de overlijdensakte en ;
•    Een samenstelling van het gezin als de naam van de overlevende echtgeno(o)t(e) niet vermeld wordt op de overlijdensakte en ;
•    Het document « nieuwe overnemer ». 

 

Een andere persoon dan de overlevende echtgeno(o)t(e) neemt het leveringscontract over op zijn/haar naam

Binnen de kortste termijnen te versturen naar Lampiris:
•    Een kopie van de overlijdensakte en ;
•    Een volledig ingevuld leveringscontract en ;
•    Het energieovernamedocument.

 

De facturen en andere communicaties worden tijdelijk naar de notaris gestuurd zonder het contract af te sluiten


Binnen de kortste termijnen te versturen naar Lampiris:
•    Een kopie van de overlijdensakte en ;
•    De contactgegevens van de notaris.


Het leveringscontract wordt afgesloten en niemand neemt de tellers over


Binnen de kortste termijnen te versturen naar Lampiris:
•    Een kopie van de overlijdensakte en ;
•    Het energieovernamedocument.

De index afgelezen op de elektriciteits- en gastellers moeten vermeld worden zodat wij een correcte eindafrekening kunnen bepalen.