Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik wil mijn energiecontract opzeggen

Ik wil mijn energiecontract opzeggen


Je kunt je energiecontract op elk moment opzeggen zonder verbrekingskosten. 

Zo ga je te werk in verschillende situaties:

 

Je verhuist:


Breng je energieleverancier enkele dagen voor je verhuis op de hoogte dat je binnenkort verhuist. Vermeld daarbij altijd de gewenste opzeggingsdatum om te vermijden dat je onmiddelijk zonder stroom komt te zitten.

Ga je verhuizen?


Bezorg je leverancier daarnaast het energieovernamedocument, hierin staan je meterstanden voor elektriciteit en/of gas op de dag van je vertrek. Deze stap is essentieel omdat je zo jouw energieverbruik kunt onderscheiden van dat van de toekomstige bewoner van de woning.

Na ontvangst van je meterstanden stelt de leverancier een eindafrekening op voor de periode van je laatste afrekening tot je verhuisdatum. De eindafrekening vormt het bewijs dat het contract definitief is beëindigd.

 

Opzegging wegens verandering van energieleverancier

 

Sinds de vrijmaking van de energiemarkt kan elke consument vrij veranderen van elektriciteits- en/of gasleverancier. De opzegging kan op elk moment van het jaar plaatsvinden. Bovendien kost dat de consument weinig moeite: hij hoeft enkel een leverancier van gas en/of elektriciteit en een formule te kiezen. Het is immers de nieuwe leverancier die het bestaande contract laat beëindigen en het nieuwe contract laat ingaan op de gewenste startdatum, rekening houdend met een opzegtermijn van ten minste één maand.

In de praktijk start het nieuwe contract vaak op de eerste dag van de daaropvolgende maand. Als het verzoek tot beëindiging bijvoorbeeld op 15 oktober is ingediend, dan gelden de op die datum ondertekende tarieven vanaf 1 december.

 

Opzegging zonder speciale reden


Soms wil iemand zijn contract gewoon beëindigen omdat hij geen contract meer nodig heeft op zijn naam. Bijvoorbeeld wanneer hij of zij intrekt bij een persoon die al een contract heeft of wanneer een eigenaar tijdelijk naar het buitenland trekt en geen energiecontract wenst voor een leegstaande woning. Uiteraard rechtvaardigt ook een overlijden een contractbeëindiging.

Dit type opzegging is heel eenvoudig. Je hoeft de leverancier enkel te laten weten dat je het contract wilt opzeggen. Houd er wel rekening mee dat het contract ten vroegste na een maand zal worden beëindigd (opzegtermijn).

 

Geschil


Bij een geschil met je leverancier over de beëindiging van je energiecontract kun je je wenden tot de Ombudsdienst voor Energie. Deze dienst behandelt je klacht echter alleen als je kunt aantonen dat je het geschil al in der minne hebt proberen op te lossen. Het geschil kan ontstaan zijn doordat de leverancier opzeggingsvergoedingen probeert aan te rekenen of weigert om, in geval van voortijdig vertrek, een bij het sluiten van het contract beloofde korting toe te kennen.