Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik wil mijn contractgegevens wijzigen

Ik wil mijn contractgegevens wijzigen

Per telefoon, e-mail, post of via onze klantenzone, is het mogelijk een aantal gegevens van uw leveringscontract te wijzigen.

Wijzigbare gegevens

De volgende gegevens kunnen op elk moment gewijzigd worden:
•    Facturatieadres
•    Telefoonnummers
•    E-mailadres
•    Facturatiekanaal
•    Geboortedatum als die default ingesteld was op 01/01/1900
•    Bankrekeningnummers voor terugbetaling (enkel via schriftelijk akkoord van de klant)

Opmerkingen:
-    Naam en voornaam kunnen enkel gewijzigd worden wanneer die verkeerd ingevoerd waren (spelfouten).

-    Een tweede contracthouder kan toegevoegd worden (beheerder van goederen, advocaat, notaris, OCMW, …) in het kader van een voorlopig bestuur.


Niet-wijzigbare gegevens

De naam en voornaam kunnen niet gewijzigd worden in het contract, behalve:
•    Bij verkeerde invoer
•    Bij overlijden, wanneer de contracthouder overleden is en de echtgeno(o)t(e) het leveringscontract op zijn/haar naar overneemt (de samenstelling van het gezin moet vermeld worden)


De codes EAN en het adres van levering, behalve wanneer het adres verkeerd ingevoerd was. 

Het type van contract (huishoudelijk / professioneel). Een statuutwijziging moet aangevraagd worden om deze aanpassing te kunnen doorvoeren.


Bijzondere gevallen en uitzonderingen

•    Scheiding of echtscheiding: de naam van de contracthouder moet aangepast worden, een nieuw contract moet opgesteld worden op naam van de nieuwe houder (komt overeen met een verhuisprocedure).

•    Aanvraag van wijziging wanneer het contract opgesteld is op naam van verschillende houders: Lampiris moet een schriftelijk document ontvangen dat door alle houders van het contract ondertekend is en waarop de naam van de nieuwe houder vermeld staat.