Overslaan en naar de inhoud gaan

De naam van de contracthouder wijzigen

De naam van de contracthouder wijzigen

 

 
Om diverse persoonlijke redenen is het mogelijk dat je de naam van de houder van het energiecontract wilt wijzigen. 

 

Je meldt een overlijden

 

1.   Je bent de echtgenoot of echtgenote van de overledene en wilt het contract overnemen op jouw naam.
Bezorg ons dan de volgende documenten: 
•    Een kopie van de overlijdensakte.
•    Een attest gezinssamenstelling of een attest van wettelijk samenwonen of een kopie van je trouwboekje als je naam niet vermeld is op de overlijdensakte.
2.    Je bent niet de echtgenoot of echtgenote van de overledene en wilt het contract overnemen op jouw naam.
Bezorg ons dan de volgende documenten: 
•    Een kopie van de overlijdensakte.
•    Een nieuw leveringscontract (online via rubriek Klant worden).
3.    De factureren en alle andere communicatie moeten tijdelijk naar de notaris worden gestuurd zonder het contract te af te sluiten.
Bezorg ons een kopie van de overlijdensakte en de contactgegevens van de notaris, zodat we de factuurgegevens van het bestaande contract kunnen aanpassen. 
4.    Je wilt het leveringscontract met Lampiris stopzetten en het contract niet overnemen op jouw naam.
Bezorg ons in dat geval: 
•    Een kopie van de overlijdensakte.
•    Een ingevuld energieovernamedocument waarop je de meterstanden hebt genoteerd, zodat we een eindafrekening kunnen opmaken (voeg de melding ‘overledene’ toe in de rubriek handtekening van de vertrekkende klant). Als je voor deze optie kiest, houd er dan rekening mee dat we aan de netbeheerder zullen vragen om de energielevering aan de betrokken meter(s) te onderbreken.

 

Je wilt de naam van de contracthouder wijzigen

 

Als het contract momenteel op jouw naam staat, vragen we je om een energieovernamedocument in te vullen en het ons te bezorgen via move.lampiris.be.  De persoon die het contract wenst over te nemen op zijn naam, moet zich opnieuw inschrijven via de rubriek ‘Klant worden’ op onze site of op het nummer 0800/40 123.