Overslaan en naar de inhoud gaan

Bericht tot stopzetting van levering door mijn netbeheerder

Bericht tot stopzetting van levering door mijn netbeheerder

 

Misschien ben je net verhuisd en heb je nog geen contract afgesloten met de leverancier van je keuze. Breng dat zo snel mogelijk in orde om te voorkomen dat de energielevering wordt onderbroken.

Dit bericht kan ook het resultaat zijn van een verzoek van Lampiris naar aanleiding van een niet-betaling. In dat geval zul je ook van ons een brief krijgen, waarin we je informeren over de procedure en over welk verschuldigd bedrag dit verzoek precies gaat. Je moet dat bedrag dus zo snel mogelijk betalen om stopzetting van je energielevering te voorkomen.

 

MOZA (Move Out Zonder Afspraak)

Je bent net verhuisd en je hebt nog geen contract afgesloten met een leverancier. De vorige bewoner heeft geen leveringscontract meer: hij heeft dat aan de netbeheerder gemeld en gevraagd om de energielevering stop te zetten.

Je moet je zo snel mogelijk inschrijven bij een leverancier met je meternummers, je EAN-codes en VOORAL je meterstanden (die vermeld staan op het gezamenlijk ondertekende energieovernamedocument).

De netbeheerder (DNB) kan wanneer hij langskomt, en voordat hij de meters verzegelt, je de mogelijkheid geven om een regularisatieformulier in te vullen. Daarmee kun je gedurende drie maanden energie laten leveren door de leverancier van jouw keuze. Dit formulier geldt niet als contract, je moet dus nog steeds een contract afsluiten bij een leverancier.

Zodra de leverancier van jouw keuze bij je netbeheerder het nodige heeft gedaan voor de overname van de energielevering, zal de dreiging met stopzetting van levering worden beëindigd.

 

Plaatsing van een budgetmeter in Vlaanderen

Wanneer je niet correct betaalt aan je leverancier, zal hij de plaatsing van een budgetmeter aanvragen bij je netbeheerder.

De enige manier waarop je de plaatsing van die budgetmeter kunt tegenhouden, is door zo snel mogelijk je schuld te betalen.

Als je je schuld niet snel betaalt en je de plaatsing van de budgetmeter weigert, of als je afwezig bent wanneer de technicus de budgetmeter komt plaatsen, zal je netbeheerder jouw meter verzegelen of in elk geval de stroomvoorziening van je meters onderbreken door een stroomafsluiting van buitenaf. 

Zie ook de nota Dunning over het nieuw decreet, want het OCMW kan een opschorting van de plaatsing aanvragen voor maximaal 30 dagen

Wanneer je naar een adres verhuist waar de vorige huurder werd bedreigd met de plaatsing van een budgetmeter, moet jij met een bewijsstuk aan je leverancier bewijzen dat je hiervoor niet op dit leveringspunt woonde. Bijvoorbeeld: Een energieovernamedocument, een huurcontract of een attest van gezinssamenstelling.

 

Residentiële drop

Als je het statuut van beschermde klant hebt (in Vlaanderen of in Wallonië) en schulden hebt bij je commerciële leverancier, zal die aan je netbeheerder (DNB) vragen om je te laten bevoorraden door de sociale leverancier. Je bent dan niet langer klant bij je commerciële leverancier, maar bij de sociale leverancier. De sociale leverancier zal een budgetmeter plaatsen die je niet mag weigeren, anders dreig je te worden afgesloten van energielevering.

Zodra je schulden zijn aangezuiverd, kun je terugkeren naar je commerciële leverancier met een nieuw contract voor de wijziging van leverancier.

 

Professionele drop

Het kan gebeuren dat je als particuliere klant verhuist naar een leveringspunt waar voordien energie werd geleverd aan een klant met een zakelijke activiteit. Als die klant schulden had bij zijn leverancier, is het waarschijnlijk dat het leveringspunt wordt bedreigd met stopzetting van levering. De termijn voor die dreiging is erg kort (maximaal 30 dagen).

Om dat risico op stopzetting te beëindigen, moet je je zo snel mogelijk inschrijven bij een leverancier met je meternummers, je EAN-codes en VOORAL je meterstanden (die vermeld staan op het gezamenlijk ondertekende energieovernamedocument) én een attest van gezinssamenstelling bezorgen. Als je een professionele activiteit uitoefent zonder het pand te bewonen, moet je je inschrijven als zakelijke klant.

 

Einde contract / Regularisatieformulier

Als je een regularisatieformulier hebt ondertekend (zie onder MOZA) en je voor Lampiris hebt gekozen als commerciële leverancier, zul je zo snel mogelijk energie geleverd krijgen en dat gedurende drie maanden. Na die drie maanden zal Lampiris echter een stopzetting van levering vragen, die 'Einde contract' wordt genoemd.

Om je situatie te bevestigen en te regulariseren, moet je een contract in de voorgeschreven vorm ondertekenen met de leverancier van jouw keuze. Als je dat niet doet, zal je meter worden verzegeld.

 

Einde contract / Niet-betaling

In Brussel

Als je je inschrijft bij een commerciële leverancier, is deze verplicht om je drie jaar lang van energie te voorzien.

Als de leverancier ervoor kiest om het contract niet te verlengen, moet hij je dat twee maanden vóór het einde van het driejarige contract meedelen. Als jij geen actie onderneemt om door een andere commerciële leverancier te worden bevoorraad, loop je het risico dat de energielevering aan jouw meter wordt stopgezet.

 

Energieafsluiting

Sibelga

Een afsluiting als gevolg van een rechterlijke beslissing kun je onmogelijk annuleren. De medewerker van de netbeheerder kan bij je langskomen met een gerechtsdeurwaarder en politie.