Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe geef ik mijn meterstanden door?

Hoe geef ik mijn meterstanden door?

 

De meteropname verwijst naar het doorgeven van de meterstanden bij elke ‘wijziging’ (nieuwe woonst, verhuizing, verandering van leverancier) of bij de jaarlijkse afrekening.

Nieuwe woonst

Bij het betrekken van een nieuwe woning moet je een energieovernamedocument van de VREG  (Vlaanderen) of van de CWaPE  (Wallonië) invullen en samen met de vorige huurder, eigenaar of verhuurder ondertekenen. Jij bent dan de ‘overnemer’.

Bij de ondertekening van je contract moet je dat document aan de energieleverancier van jouw keuze bezorgen. De leverancier geeft vervolgens de meterstanden bij het begin van de energielevering door aan je netbeheerder.

Als je je meterstanden niet doorgeeft, zal je netbeheerder een schatting maken. De jaarlijkse meteropname gebeurt dan niet op basis van je werkelijke meterstanden, maar op basis van je geschatte verbruik.

 

Verhuis

Wanneer je verhuist moet je een energieovernamedocument van de VREG  (Vlaanderen) of van de CWaPE  (Wallonië) invullen en samen met de nieuwe huurder, eigenaar of verhuurder ondertekenen. Je bent dan de 'vertrekkende klant'.

Je moet dat document bezorgen aan je leverancier, die je eindmeterstanden doorgeeft aan je netbeheerder. Je ontvangt vervolgens je eindafrekening.

Als je je meterstanden niet doorgeeft, maakt je netbeheerder een schatting. Op basis van deze geschatte meterstanden kan je leverancier je contract toch afsluiten.

 

Verandering van leverancier

Wanneer je van leverancier verandert en een nieuw contract ondertekent, brengt je nieuwe leverancier je netbeheerder op de hoogte. De wijziging wordt minstens 21 dagen later doorgevoerd.

Kort voor de overstapdatum vraagt je netbeheerder je om een meteropname te doen. Je kunt je meterstanden doorgeven per telefoon of online.

  • Sibelga
  • Fluvius
  • ORES
  • RESA
  • REW
  • AIEG & AIESH hebben geen informatie online. Je vindt alle info op het document dat naar je adres wordt gestuurd.

Als je je meterstanden niet doorgeeft, maakt je netbeheerder een schatting. De jaarlijkse meteropname gebeurt dan niet op basis van je werkelijke meterstanden, maar op basis van je geschatte verbruik.

 

Tussentijdse afrekening

Er zijn heel wat redenen om een tussentijdse afrekening te laten opmaken. Bijvoorbeeld als je gezinssamenstelling verandert, als je verbeteringswerken hebt uitgevoerd (zonnepanelen, nieuw verwarmingssysteem enz.), als je medehuurderschap wijzigt, als het huurcontract van je huurder afloopt enz.

Geef in al deze gevallen je meterstanden samen met de datum van de meteropname door aan je energieleverancier. Op basis daarvan dient je leverancier een aanvraag in bij je netbeheerder. Enkel hij kan de aanvraag valideren en indienen, zodat je energieleverancier je een afrekening kan opsturen.

Opgelet! Soms kan je aanvraag geweigerd worden:

  • Als je installatie uitgerust is met zonnepanelen, mag je niet te vaak meteropnames doen, zodat je productie niet verloren gaat.
  • Als er minder dan een maand tijd zit tussen de tussentijdse en de jaarlijkse meteropname (voor of na)