Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze producenten

Producenten van 100% groene energie bij jou in de buurt!

Een community van een duizendtal lokale producenten

 

Duizend producenten van
groene energie bij jou in
de buurt

 

Lampiris zet zich al jaren in voor de
promotie van groene energie. Via zijn
inkoopbeleid onderscheidt het bedrijf zich
van de andere leveranciers. Lampiris
bevoorraadt zich namelijk bij een
gemeenschap van een duizendtal kleine
lokale producenten. Door te vertrouwen op
die lokale spelers, stimuleert Lampiris de
economische activiteit en de ontwikkeling
van groene energie in België. Door aan die
lokale producenten een correcte prijs te
betalen, en door een beleid met een kleine
marge te hanteren, kan Lampiris je groene
energie, aan een scherpe prijs aanbieden.

Afbeelding
onze groene energieproducenten energieleverancier - nos producteurs fournisseurs énergie verte
Afbeelding
carte de notre énergie solaire, éolienne, hydraulique, biomasse, …kaart van voordelen van onze duurzame energie zoals zonneenergie, biomassa, waterenergie, windenergie...

Wie zijn die lokale
producenten?

 

Hun profielen kunnen zeer uiteenlopend
zijn, maar ze hebben één punt
gemeenschappelijk: het zijn allemaal
plaatselijke ondernemingen bij jou in de
buurt.

Dankzij de producenten met wie we
samenwerken, hebben we toegang tot
gevarieerde hernieuwbare en duurzame
productiemethoden. Dankzij die
diversificatie kunnen we de bronnen in alle
omstandigheden optimaliseren.

eolienne  Windenergie

Windturbines zetten windenergie om
in elektriciteit.

 

 

thermo   Biomassa

Grondstoffen van plantaardige of
dierlijke oorsprong worden gebruikt
om elektriciteit op te wekken.

hydraulique   Waterkrachtenergie

Elektriciteit geproduceerd door
turbines op waterlopen
(stuwdammen, stromen of rivieren).

 

 

déchets   Recyclage van afvalstoffen

Recuperatie van de energie in het
afval wanneer het wordt verband.

sun   Zonne-energie

De omzetting van zonnestralen in
elektrische energie.

 

 

soleil   Aardgas met warmtekrachtkoppeling

Naast de opgewekte elektriciteit wordt
ook de geproduceerde warmte.

Producenten in beeld : 

 

Wij willen energie voor iedereen bereikbaar maken

 Meer weten